Home > Medias & Articles > EP.6 ให้ความรู้พนักงานเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่อง

EP.6 ให้ความรู้พนักงานเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่อง

ให้ความรู้พนักงานเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ผ่านเทคนิคการเล่าเรื่อง

เทคนิคการเล่าเรื่อง หรือ Storytelling เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ผมว่าทรงพลังในการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพราะเราต้องยอมรับด้วยครับว่าเรื่อง Cyber Security เป็นเรื่องเชิงเทคนิคอยู่ค่อนข้างมาก บางทีจึงอาจน่าเบื่อสำหรับคนในสายงานอื่น ดังนั้นองค์กรจึงต้องหาวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมกับพนักงาน ให้พวกเขา “อิน” และ “เข้าใจ” ความสำคัญของเรื่องนี้อย่างแท้จริง
การทำให้พนักงานเห็นว่าเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้นจะช่วยให้พวกเขาเห็นความสำคัญและเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับงานที่ทำอยู่และชีวิตประจำวัน ซึ่งพนักงานจะมองเห็นชัดเจนขึ้นว่าภัยไซเบอร์เหล่านี้อาจเกิดกับตัวพวกเขาได้อย่างไรและเมื่อไหร่บ้าง หลังจากนั้นเมื่อเกิดความตระหนักรู้แล้ว การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดความระมัดระวังมากขึ้นจึงจะเป็นไปได้จริงครับ
ผู้บริหารหลายท่านในสายงานไอทีเองยังมีความเชื่อว่าการสื่อสารเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ต้องทำให้เป็นทางการด้วยภาษาเชิงเทคนิค ศัพท์แสง และทฤษฎีที่เข้าใจแสนยาก เพื่อชี้ให้เห็นถึงความซีเรียสและความซับซ้อนของเรื่องนี้ แต่ในทางกลับกัน การสื่อสารแบบนั้นจะยิ่งทำให้พนักงานรู้สึกไม่สนใจและพยายามหลีกเลี่ยง
การใช้เทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling) เป็นการสื่อสารที่ช่วยให้คนได้เรียนรู้ และมีความรู้สึกร่วมไปกับเรื่องราว ซึ่งสร้างการจดจำได้ง่ายกว่า ยิ่งถ้าเรื่องเล่าเป็นเหตุการณ์ใกล้ตัวหรือมีความเชื่อมโยงกับตัวพนักงานด้วยแล้ว มันจะยิ่งเพิ่มโอกาสในการที่พนักงานจะจดจำและเข้าใจรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยการวางโครงเรื่องของเรื่องเล่าอาจแบ่งออกเป็น 5 ส่วนง่าย ๆ ดังนี้

  1. Before คือผู้ฟังมีความคิดหรือความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนที่จะได้รับฟังเรื่องเล่าจากเรา
  2. Introduction คือวิธีการที่เราใช้เปิดเรื่องเล่า
  3. AHA Moment คือจุดของเรื่องที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ฟังมากที่สุด
  4. Conclusion คือบทสรุปของเรื่องนี้ และ call to action
  5. After คือการออกแบบว่าผู้ฟังควรมีความรู้สึกอย่างไรหลังจากได้รับฟังเรื่องเล่าแล้ว

การสร้างความรู้สึกร่วมและความเข้าใจในระดับที่ผู้ฟังเริ่มจินตนาการออกถึงสิ่งที่เรากำลังสื่อสารจะช่วยให้ระดับของการตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ในองค์กรสูงขึ้นด้วยครับ

ปกป้ององค์กรของท่านจากการโจมตีทางไซเบอร์
ติดต่อเรา Cloudsec Asia
ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของเอเชียแปซิฟิก
Tel.+66 2962 3425
www.cloudsecasia.com

#StaffCyberSecurityAwareness
#cybersecurity
#cybersecurityisamust
#cloudsecasia