Home > Medias & Articles > ทำ Cyber Security ให้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายสไตล์ Cloudsec Asia

ทำ Cyber Security ให้เป็นเรื่องเข้าใจง่ายสไตล์ Cloudsec Asia

“สิ่งที่ Cloudsec Asia จะเน้นอย่างมาก ในปีนี้คือการทำให้เรื่องไซเบอร์ซีเคียวรีตี้ เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายสำหรับทุกคน โดยเฉพาะการสื่อสารกับผู้บริหารระดับสูงอย่างเจ้าของธุรกิจ หรือซีอีโอ ที่ทุกคนล้วนงานยุ่งและมีเวลาจำกัด เราต้องสามารถอธิบายความซับซ้อนของไซเบอร์ซีเคียวริตี้ออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย หรือเข้าใจได้ทันที

เช่น การให้บริการของ Red Team เราก็จะเปลี่ยนมาเป็นการจ้างโจรขึ้นบ้านเพื่อให้โจรหาทางเข้าบ้านของเราให้ได้ แล้วมาสรุปให้ฟังว่าช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของบ้านเราเป็นอย่างไร และขั้นต่อไป จะต้องทำการป้องกันอย่างไร อาจจะจ้าง Blue Team หรือฝ่ายรักษาความปลอดภัยให้ดูแลแบบ 24 ชั่วโมง 7 วัน เพื่อป้องกันและตามจับโจร หรือการทำ Penetration Test เพื่อเจาะและหาช่องโหว่ของระบบเฉพาะทาง

เทคนิค คือ การทำให้ตระหนักว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้ไม่ใช่ของไกลตัว และมีความสำคัญกับองค์กรมากเพียงใด จุดไหนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์บ้าง การเข้ารหัสไวไฟ การใช้พอร์ตยูเอสบีสาธารณะ หรือการเชื่อมต่อจากการกดลิงก์ที่แปลกปลอม”

ข้อความนี้เป็นส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์พิเศษ คุณกฤษณยศ บูรณะสัมฤทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดร.วารินทร์ แคร่า หัวหน้าเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์ บริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด ในหัวข้อ Cyber Security For All เปิด New Chapter Cloudsec Asia จากนิตยาสาร การเงินธนาคาร ประจำเดือนมกราคม 2565

ปกป้ององค์กรของท่านจากการโจมตีทางไซเบอร์
ติดต่อเรา Cloudsec Asia
ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของเอเชียแปซิฟิก
Tel.+66 2117 9668
www.cloudsecasia.com

#cybersecurity
#cybersecurityisamust
#cloudsecasia