Home > Medias & Articles > “บลูวอแยนท์” และ “คลาวด์เซค เอเซีย” ร่วมมือนำบริการจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ของบุคคลที่สามมาสู่องค์กรไทย 

“บลูวอแยนท์” และ “คลาวด์เซค เอเซีย” ร่วมมือนำบริการจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ของบุคคลที่สามมาสู่องค์กรไทย 

นายกาดี โกลด์สไตน์ ประธานบริษัทบลูวอแยนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากนิวยอร์ก และนายกฤษณยศ บูรณะสัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คลาวด์เซค เอเชีย จากประเทศไทย ประกาศความร่วมมือระหว่างทั้งสองบริษัท ซึ่งถือเป็นการผนวกรวมจุดแข็งของบลูวอแยนท์ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มคุ้มครองความปลอดภัยทางไซเบอร์อันเข้มแข็งพร้อมดูแลความเสี่ยงจากทั้งภายในและภายนอก เข้ากับความเชี่ยวชาญของคลาวด์เซค เอเชีย ผู้ให้บริการโซลูชั่น / เทคโนโลยีคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลที่ชำนาญการดูแลระบบคลาวด์ การปรับแต่งบริการให้เข้ากับความต้องการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของลูกค้าในระดับนวัตกรรม ตลอดจนการให้บริการคุ้มครองข้อมูลแบบครบวงจร

นายกฤษณยศ บูรณะสัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด กล่าวว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้เป็นการใช้เทคโนโลยีระดับสูงในการเสริมความแกร่งให้แก่ธุรกิจต่างๆ ในเมืองไทยในด้านการจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่อาจเกิดจากบุคคลที่สาม ด้วยโซลูชั่นอันชาญฉลาดที่สร้างขึ้น เพื่อระบุจัดการและลดความเสี่ยงภัยไซเบอร์ในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้า คู่สัญญา และผู้ให้บริการต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ของบุคคลที่สาม ซึ่งจะช่วยยกระดับความปลอดภัยขององค์กรเนื่องจากเป็นการป้องกันภัยเชิงรุกในยุคที่ธุรกิจต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

ด้าน นายกาดี โกลด์สไตน์ ประธานบริษัทบลูวอแยนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า เราตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับคลาวด์เซค เอเซีย ในการนำเสนอโซลูชั่นจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ของบุคคลที่สาม ชั้นนำให้แก่องค์กรไทย ในขณะที่ความปลอดภัยทางไซเบอร์ในองค์กรเข้มแข็งขึ้น คู่ค้ากลับกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้เกิดช่องโหว่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีโจมตีระบบขององค์กรได้ เราจึงตื่นเต้นที่จะได้แนะนำระบบเฝ้าระวังห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องรวมถึงการช่วยแก้ไขปัญหาที่พบให้องค์กรของลูกค้า      

โดย บลูวอแยนท์ ให้บริการแพลตฟอร์มที่เข้ารหัสข้อมูลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ของลูกค้าจากทั้งภายนอกและภายใน โดยบริการและแพลตฟอร์มเพื่อเสริมความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่างๆ นั้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อปกป้องระบบนิเวศขององค์กรธุรกิจโดยเฉพาะ ช่วยคุ้มครองลูกค้าจากความเสี่ยงด้วยเทคโนโลยีและระบบวิเคราะห์ชั้นนำที่มีลิขสิทธิ์เฉพาะและทำงานได้แบบเรียลไทม์  ข้อมูลเบื้องลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ จากบลูวอแยนท์จะช่วยให้ลูกค้าตรวจพบความเสี่ยงทางไซเบอร์ที่ร้ายแรงที่สุด รวมถึงยังมีระบบจัดการอัตโนมัติที่ชาญฉลาดคอยช่วยลดความเสี่ยงอย่างทรงประสิทธิผลและประสิทธิภาพเปิดทางให้ลูกค้าบรรลุผลลัพธ์ทางเทคนิคและธุรกิจที่ต้องการ รวมถึงสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจด้วย ทั้งนี้ บลูวอแยนท์มีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ของบุคคลที่สาม ซึ่งครอบคลุมการตรวจจับและลดความเสี่ยงจากห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อองค์กร

บริษัท คลาวด์เซค เอเซีย เป็นผู้ให้บริการความปลอดภัยไซเบอร์ชั้นนำและมุ่งมั่นส่งเสริมความปลอดภัยไซเบอร์ให้แก่ทุกองค์กรและทุกคน เนื่องจากทางบริษัทเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยบนระบบคลาวด์ จึงมีบริการดูแลความปลอดภัยบนระบบคลาวด์แบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นระบบคลาวด์สาธารณะหรือระบบคลาวด์ส่วนตัวก็ตาม โดยบริษัทมีแผนกให้บริการ 3 แผนกหลัก ได้แก่ แผนก Cloud Security Solutions แผนก Managed Detection and Response (MDR) SOC และแผนก Cyber Security Services

บลูวอแยนท์บูรณาการความสามารถในการคุ้มครองความปลอดภัยทางไซเบอร์จากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในผ่านแพลตฟอร์ม “Bluevoyant Elements™ ที่ปฏิบัติการบนระบบคลาวด์และพร้อมให้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ทั้งนี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวคอยเฝ้าระวังเครือข่าย อุปกรณ์ปลายทาง พื้นที่ซึ่งอาจถูกจู่โจม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่เปิดเผยต่อและเปิดให้สาธารณชนทั่วไปใช้งาน (Open Web) เว็บลึกที่เข้าถึงได้โดยกลุ่มเฉพาะเท่านั้น (Deep Web) และเว็บมืดหรือเว็บที่ต้องมีโปรแกรมเฉพาะสำหรับเข้าถึง (Dark Web) เพื่อให้ทราบถึงจุดเปราะบาง ความเสี่ยงและภัยคุกคาม ตลอดจนดำเนินการปกป้องธุรกิจของลูกค้าเมื่อพบภัยคุกคามด้วยความเชี่ยวชาญในการใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติและการเรียนรู้ของอุปกรณ์ (machine learning) ภายใต้การกำกับของมนุษย์ผู้ชำนาญการ ยิ่งไปกว่านั้น BlueVoyant Elements™ สามารถปฏิบัติการเดี่ยวหรือทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มรักษาความปลอดภัยไซเบอร์อื่น ๆ ก็ได้ การปกป้องระบบของบลูวอแยนท์ยึดหลัก 3 ประการ ได้แก่ เทคโนโลยี การตรวจวัดทางไกลและคนเก่ง เมื่อทั้งสามองค์ประกอบผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวจึงเกิดเป็นความสามารถในการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่เข้มแข็งสำหรับให้บริการลูกค้าที่มีจำนวนมากกว่า 700 รายทั่วโลก

Cloudsec Asia เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทางข้อมูลชั้นนํา ที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี 2556 เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโซลูชั่นความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของประเทศไทย ที่เชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์และโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยที่เป็นนวัตกรรมเฉพาะทาง รวมถึงการให้บริการดูแลและปกป้องข้อมูลทางไซเบอร์แบบครบวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค มากว่า 20 ปี โดย Cloudsec Asia ได้ดูแลความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมหลักๆ อย่างบริการทางการเงิน อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และภาครัฐ เป็นต้น

ปกป้ององค์กรของท่านจากการโจมตีทางไซเบอร์
ติดต่อเรา Cloudsec Asia
ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของเอเชียแปซิฟิก
Tel.+66 2117 9668
www.cloudsecasia.com

#cybersecurity
#cybersecurityisamust
#cloudsecasia