Home > Medias & Articles > ปัจจัยด้านความปลอดภัยของ Blockchain

ปัจจัยด้านความปลอดภัยของ Blockchain

จากบทความก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) ถือเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าจับตามองในปัจจุบัน และในประเทศไทยเองก็เริ่มมีการนำมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายวงการ โดยจะเห็นได้ชัดที่สุดก็คือในด้านอุตสาหกรรมการเงิน แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เทคโนโลยีบล็อกเชนจะมีจุดเด่นในเรื่องของความปลอดภัย แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเทคโนโลยีนี้ปราศจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างสิ้นเชิง โดยมีปัจจัยที่สามารถส่งผลต่อด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีบล็อกเชน ดังนี้

ประเภทของบล็อกเชน
เครือข่ายของบล็อกเชนถูกออกแบบมาให้สามารถกำหนดผู้มีสิทธิเข้าถึงเครือข่ายและผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลในบล็อกได้ โดยบล็อกเชนมีการแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ Public Blockchain (ทุกคนสามารถเข้าถึงได้) และ Private Blockchain (จำกัดการเข้าถึง) ซึ่งด้วยความแตกต่างในเรื่องของผู้ที่มีสิทธิในการเข้าถึงเครือข่ายบล็อกเชนนี้ เป็นเหตุให้ทั้งสองประเภทมีความเสี่ยงและข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่แตกต่างกันที่มีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้งาน

การรับมือกับการโจมตีทางไซเบอร์
ถึงแม้เครือข่ายบล็อกเชนจะมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าในโลกของบล็อกเชนนั้นจะมีเทคนิคการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีกลวิธีที่ซับซ้อนแบบใหม่ ๆ เกิดขึ้นอยู่ในทุก ๆ วัน แต่ความปลอดภัยพื้นฐานของอุปกรณ์เองก็มีความสำคัญและสามารถส่งผลกระทบถึงเครือข่ายบล็อกเชนได้เช่นกัน

ยกตัวอย่างกรณีของ Bithumb หนึ่งใน Cryptocurrency Exchange ชื่อดัง เกิดเหตุการณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงานถูกแฮก ส่งผลให้แฮกเกอร์ได้ข้อมูลของผู้ใช้งานกว่า 30,000 รายการ และยังขโมย Bitcoin มูลค่ากว่า 870,000 ดอลลาร์สหรัฐไปด้วย ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดคำวิจารณ์ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในระบบ เนื่องจากมูลค่าความเสียหายที่เกิดทั้งหมดเกิดจากการที่อุปกรณ์ของพนักงานถูกแฮกเพียงเครื่องเดียวเท่านั้น และไม่ได้มาจากการแฮกเซิร์ฟเวอร์หลักหรือระบบที่มีความสำคัญอื่น ๆ

นอกจากนี้ ยังมีการโจมตีทางไซเบอร์ที่ไม่ได้มาจากแฮกเกอร์ แต่มาจากบรรดามิจฉาชีพในอินเทอร์เน็ต เช่น Phishing Attack ที่เป็นการหลอกลวงผู้ใช้งานเพื่อขโมย Credential หรือ username/password ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการเข้าสู่ระบบ การโจมตีอื่นที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการโจมตีนี้สำเร็จ อาจนำไปสู่การสูญเสียทางทรัพย์สินหรือสร้างความเสียหายต่อเครือข่ายบล็อกเชนได้

ปกป้ององค์กรของท่านจากการโจมตีทางไซเบอร์
ติดต่อเรา Cloudsec Asia
ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของเอเชียแปซิฟิก
Tel.+66 2117 9668
www.cloudsecasia.com


#cybersecurity
#cybersecurityisamust
#cloudsecasia

Reference
University of North Dakota Online. 2021. 5 Blockchain Security Issues & Tips for Solving Them. [online] Available at: <https://onlinedegrees.und.edu/…/5-blockchain-security…/> [Accessed 20 October 2021].


Stephen, R. and Alex, A., 2018. A Review on BlockChain Security. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 396, p.012030.


Ibm.com. 2021. What is Blockchain Security? | IBM. [online] Available at: <https://www.ibm.com/topics/blockchain-security> [Accessed 20 October 2021].