Home > Medias & Articles > มาทำความรู้จักว่า Cyber Security คืออะไร?

มาทำความรู้จักว่า Cyber Security คืออะไร?

Cyber Security หรือ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ คือ การนำเทคโนโลยี กระบวนการ และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกออกแบบโดยเฉพาะมาใช้เพื่อปกป้องเครือข่าย (network), อุปกรณ์, โปรแกรม และข้อมูลขององค์กรจากการถูกโจมตีเพื่อสร้างความเสียหาย และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

แนวทางของ Cyber Security มีอะไรบ้าง

🔒การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security) – วางแนวทางการป้องกันการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานภายในโดยไม่ได้รับอนุญาต อาทิ การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับรหัสผ่าน, การเปิดใช้งาน Firewall, การเข้ารหัสข้อมูล และการติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันไวรัส

🔒การรักษาความปลอดภัยในแอปพลิเคชัน (Application Security) – ทำการอัปเดตเวอร์ชันและทดสอบแอปพลิเคชันเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากภัยคุกคามอยู่เสมอ

🔒การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและข้อมูล (Information and Data Security) – การวางแนวทางป้องกันความปลอดภัยของเครือข่ายส่วนตัว พร้อมทั้งจัดหาแนวทางการจัดเก็บและปกป้องข้อมูลของทางบริษัทและคู่ค้า

🔒การรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ (Cloud Security) – วางมาตรการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลทั้งก่อนและหลังการอัปโหลดขึ้นคลาวด์ เช่น การเข้ารหัสข้อมูล, กำหนดสิทธิ์การเข้าถึง, ทำการประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามอย่างสม่ำเสมอ

🔒การป้องกันอุปกรณ์ปลายทาง (Endpoint Protection) – การปกป้องอุปกรณ์ปลายทางที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย เช่น แล็ปท็อป, คอมพิวเตอร์, เครื่องเซิร์ฟเวอร์จากภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น ไวรัส (Virus), สปายแวร์ (Spyware), มัลแวร์ (Malware), หรือภัยคุกคามทางกายภาพ

🔒การรักษาความปลอดภัยบนอุปกรณ์มือถือและ IoT (Mobile Security and IoT) – การวางมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะสำหรับสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับ IoT

🔒การวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและการกู้คืนในกรณีฉุกเฉิน (Business Continuity Planning and Emergency Recovery) – เตรียมพร้อมแผนรับมือฉุกเฉินเผื่อกรณีที่ระบบถูกโจมตี, เกิดภัยธรรมชาติ, หรือเหตุวิกฤตอื่น ๆ

ปกป้ององค์กรของท่านจากการโจมตีทางไซเบอร์
ติดต่อเรา Cloudsec Asia
ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของเอเชียแปซิฟิก
Tel.+66 2117 9668
www.cloudsecasia.com

#StaffCyberSecurityAwareness
#cybersecurity
#cybersecurityisamust
#cloudsecasia