Home > Medias & Articles > เปิดทุกมิติของ Website: Surface Web, Deep Web, และ Dark Web ภัยคุกคามที่ซ่อนเร้น

เปิดทุกมิติของ Website: Surface Web, Deep Web, และ Dark Web ภัยคุกคามที่ซ่อนเร้น

โลกแห่งเทคโนโลยีเปรียบเสมือนโลกคู่ขนานของชีวิตจริงที่มีหลากหลายมิติซึ่งคนทั่วไปอาจไม่เคยได้สัมผัส บางด้านของอินเทอร์เน็ตนั้นเต็มไปด้วยอันตราย และเป็นจุดเริ่มต้นของคดีอาชญากรรมมากมาย

ปัจจุบันการเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันของผู้คนทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งช่องทางหลักสำหรับการสื่อสารนับล้านล้านครั้งในแต่ละวัน แต่รู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้เห็นและใช้งานนั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็ก ๆ ไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ของโลกไซเบอร์ที่มีความสลับซับซ้อนเกินกว่าระดับที่คนทั่วไปใช้งานกันอยู่ในชีวิตประจำวัน

เว็บไซต์ถูกจัดแบ่งเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

1. Surface web

2. Deep web

3. Dark web

1. Surface Web

Surface Web หรือชื่อเรียกอื่น ๆ เช่น Visible Web/ Indexed Web/ Clearnet/ Lightnet คือ บรรดาเว็บไซต์ที่เราเข้าใช้งานกันทั่วไปในชีวิตประจำวัน ยกตัวอย่าง เช่น เว็บไซต์ข่าว, เว็บไซต์ซื้อขายออนไลน์, หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่เราใช้กันเป็นประจำ เช่น Chrome, Microsoft Edge หรือ Mozilla Firefox เป็นต้น และสามารถ ค้นหาผ่าน Search Engine เช่น Google, Bing, หรือ Yahoo ได้จากข้อมูลทางสถิติพบว่าจำนวน Surface Web ทั้งหมดคิดเป็นเพียงแค่ 4% ของโลกอินเทอร์เน็ต (World Wide Web) เท่านั้น อย่างไรก็ตามแม้ Surface Web จะมีภาพลักษณ์ที่ดูโปร่งใสและตรวจสอบได้ แต่ก็พบการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ซึ่งโดยเห็นได้จากรายงานข่าวอยู่เป็นระยะ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์จึงไม่ควรละเลยความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับบุคคลเพื่อป้องกันเหตุไม่พึงประสงค์ อาทิ การถูกสวมรอย, การถูกสะกดรอยตามทางอินเทอร์เน็ต, การถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล หรือการถูกคุกคามจากในอินเทอร์เน็ตที่อาจลามไปถึงในชีวิตจริง เป็นต้น

2. Deep Web

Deep Web เปรียบเสมือนแดนสนธยาของโลกอินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือค้นหาได้ผ่าน Search Engine ทั่วไป การจะเข้าถึง Deep Web ได้นั้น ผู้ใช้งานจำเป็นต้องทราบที่อยู่ IP Address หรือ URL เฉพาะ หรืออาจจะต้องใช้วิธีพิเศษกว่าปกติเพื่อเข้าใช้งานเว็บดังกล่าว ขณะเดียวกันบางเว็บไซต์ก็ถูกจัดให้อยู่ใน Deep Web เนื่องจากไม่ได้ใช้โดเมนระดับ Top-Level เช่น .com, .gov, หรือ .edu เป็นต้น เป็นเหตุให้ตัวเว็บไม่สามารถถูกค้นหาจาก Search Engine ได้ในขณะที่บางเว็บไซต์เลือกที่จะทำการบล็อกตัวเองจากการถูกค้นพบโดย Search Engine เพื่อไม่ให้ถูกพบเจอได้โดยง่าย ซึ่งบาง Deep Web นั้นถูกนำมาใช้สำหรับเก็บข้อมูลและเนื้อหาที่ใช้ในการสนับสนุนบริการออนไลน์ที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น โซเชียลมีเดีย หรือเว็บไซต์ธนาคาร โดยข้อมูลที่ถูกเก็บไว้เหล่านี้จะมีการอัปเดตตลอดเวลาและแสดงผลแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของผู้ใช้งานอีกด้วย และด้วยคุณสมบัติเฉพาะของ Deep Web ที่ตัวเว็บไม่สามารถถูกเข้าถึงได้ด้วยวิธีธรรมดา ทำให้มันถูกนำมาใช้งานภายในองค์กรเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย

3. Dark Web

Dark Web หรือ Hidden Web เป็นส่วนหนึ่งของ Deep Web หากแต่เป็นด้านมืดที่สุดของโลกไซเบอร์โดย Dark Web ที่มีจำนวนน้อยกว่า 5% ของปริมาณเว็บไซต์ทั้งหมดทั่วโลกนี้เปรียบดังศูนย์รวมของบรรดาผู้ใช้งานที่ไม่ระบุตัวตนซึ่งกระทำกิจกรรมต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ตอย่างเสรีและเล็ดลอดจากการตรวจตราทางกฎหมาย เป็นอีกด้านของอินเทอร์เน็ตที่เต็มไปด้วยซื้อขายที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นยาเสพติด, อาวุธ, การค้ามนุษย์, ข้อมูล และรวมไปถึงสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ผิดกฎหมายทุกรูปแบบ ด้วยความที่ Dark Web นั้นเป็นส่วนหนึ่งของ Deep Web จึงทำให้เราไม่สามารถเข้าใช้งานผ่านเบราว์เซอร์ทั่วไปหรือทำการค้นหาผ่าน Search engine ธรรมดาได้ โดยจากการศึกษาพบว่าภายใน Dark Web มีกลุ่มผู้ใช้งานที่เป็นผู้ก่อการร้ายอยู่มากถึง 50,000 กลุ่มทั่วโลก หากผู้ที่เข้าใช้งานเป็นผู้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการปกป้องตนเองในโลกไซเบอร์ และบังเอิญเข้าสู่ Dark Web ได้ก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะถูกโจมตีจากบรรดาผู้ไม่หวังดีที่ดักรออยู่ ซึ่งในทุกวินาทีที่ใช้เวลาอยู่ใน Dark Web อย่างไม่ระมัดระวังอาจสร้างความเสียหายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินเกินกว่าจะคาดการณ์ได้ รวมทั้ง Dark Web เองยังเป็นแหล่งกำเนิดของ Malware และ Virus ชื่อดังหลายตัวอีกด้วย

ปกป้ององค์กรของท่านจากการโจมตีทางไซเบอร์
ติดต่อเรา Cloudsec Asia
ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของเอเชียแปซิฟิก
Tel.+66 2117 9668
www.cloudsecasia.com


#cybersecurity
#cybersecurityisamust
#cloudsecasia

References.
Casares, A., 2021. [online] Securitymagazine.com. Available at: <https://www.securitymagazine.com/…/94951-what-you-need…> [Accessed 21 July 2021].
CIS. 2021. Cybersecurity Spotlight – The Surface Web, Dark Web, and Deep Web. [online] Available at: <https://www.cisecurity.org/…/cybersecurity-spotlight…/> [Accessed 21 July 2021].
G., D., 2021. How Much of the Internet is the Dark Web in 2021? [You’ll Be Surprised!]. [online] TechJury. Available at: <https://techjury.net/…/how-much-of-the-internet-is…/…> [Accessed 21 July 2021].
Grustniy, L., 2021. Darknet, dark web, deep web, and surface web — what’s the difference?. [online] Kaspersky.com. Available at: <https://www.kaspersky.com/…/deep-web-dark-web…/38623/> [Accessed 21 July 2021].