Home > Medias & Articles > News > ทำไมหลายองค์กร ต้องจ้างโจรขึ้นบ้าน!!

ทำไมหลายองค์กร ต้องจ้างโจรขึ้นบ้าน!!

Cybersecurity จ้างโจรขึ้นบ้านคืออะไร!!!
…ทำไมหลายองค์กรต้องให้ความสำคัญ ?
…ภัยไซเบอร์น่ากลัวแค่ไหน ในยุคที่ข้อมูลทุกอย่างถูกจัดเก็บไว้บนโลกดิจิทัล
…เราจะมีวิธีรับมือกับภัยคุกคามนี้อย่างไร ?

กับ คุณคริส บูรณะสัมฤทธิ CEO และ Co-Founder บริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด

หาคำตอบได้ในรายการ ‘ทีเด็ด’ กับ ผู้ริเริ่มแนวคิด ‘ใช้แรงทำเงิน ให้เงินทำงาน’ เฟิร์น ศิรัถยา อิศรภักดี

#cybersecurity #ceo #ceo