Home > Medias & Articles > News > Interview: อาชญากรรมทางไซเบอร์ ร้ายแรง เสียหาย ใกล้ตัวกว่าที่คิด By Money and Banking Channel

Interview: อาชญากรรมทางไซเบอร์ ร้ายแรง เสียหาย ใกล้ตัวกว่าที่คิด By Money and Banking Channel

Special Interview : คริส บูรณะสัมฤทธิ CEO,Co-Founder บริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด และ ดร.วารินทร์ แคร่า CSO,Co-Founder บริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด การระบาดของ Covid-19 ผลักดันให้วิถีชีวิตของผู้คนทั่วโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเร็วขึ้นธุรกรรมออนไลน์กลายเป็นช่องทางที่ผู้คนหันมาใช้บริการโดยคาดหวังประสบการณ์ที่ดีที่สุด และปลอดภัยที่สุดจากผู้ให้บริการ ทำให้ทุกอุตสาหกรรม จำเป็นต้องมีการปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ยังคงสถานะความใกล้ชิดกับลูกค้าเอาไว้ แต่อีกสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเทียบเท่ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ที่ควรต้องมาพร้อมกับทุกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กร เพราะต้องยอมรับว่า จากนี้โลกคงไม่เดินถอยหลัง แต่กำลังมุ่งไปข้างหน้า สู่ยุคที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาให้ล้ำสมัยเหนือจินตนาการ ไปจนถึง AI และ Quantum technology ดังนั้นยิ่งเราใกล้ชิดและเชื่อมโยงเข้ากับโลกดิจิทัลมากเท่าไหร่ความเสี่ยงเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ก็ยิ่งเพิ่มตามไปด้วย การเงินธนาคารสัมภาษณ์พิเศษ กฤษณยศ บูรณะสัมฤทธิ ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.วารินทร์ แคร่า ประธานเจ้าหน้าที่สายงานยุทธศาสตร์องค์กร 2 แม่ทัพใหญ่จาก บริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด (Cloudsec Asia) ผู้ให้บริการด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้แบบครบวงจร ที่พร้อมบุกตลาดองค์กรธุรกิจไทย ในปี 2565 อย่างเต็มตัว ภายใต้เป้าหมายสุดท้าทาย นั่นคือการทำให้ไซเบอร์ซีเคียวริตี้กลายเป็น utilities ขั้นพื้นฐานของประชาชน เช่นเดียวกับค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และค่าอินเทอร์เน็ต โดยสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและองค์กรทำให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายสำหรับทุกคน ที่นับจากนี้ไป ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ คือสิ่งจำเป็นที่ต้องมีเปรียบเสมือนความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในการเข้าสู่โลกดิจิทัล

ปกป้ององค์กรของท่านจากการโจมตีทางไซเบอร์
ติดต่อเรา Cloudsec Asia
ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของเอเชียแปซิฟิก
Tel.+66 2117 9668
www.cloudsecasia.com

#cybersecurity
#cybersecurityisamust
#cloudsecasia