บริการของเรา

ในทุกๆกระบวนการดำเนินธุรกิจล้วนแต่ใช้อุปกรณ์ไอที ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน แอปพลิเคชัน เครือข่ายอินเตอร์เน็ต คลาวด์คอมพิวติ้ง และอื่นๆ แต่ใครสามารถรับประกันความปลอดภัยของทรัพย์สินไอทีเหล่านี้ได้บ้าง ในแต่ละระบบจะมีกี่ช่องโหว่ที่ที่ได้รับการปิดชข่องโหว่ก่อนเกิดความเสียหาย คลาวด์เซค เอเซีย นำเสนอบริการรักษาความปลอดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสินทรัพย์ด้านไอทีทั้งหมดของคุณนั้นเชื่อถือไว้ใจได้ เข้าถึงได้โดยปลอดภัย


rear-view-young-contemporary-programmer-sitting-front-computer-screen

Red Teamseveral-young-contemporary-software-developers-sitting-row-by-desks-during-presentation-new-programming-language

Blue Teamcyber-security-concept-login-user-identification-information-security-encryption-secure-internet-access-cybersecurity-secure-access-users-personal-information

Cloud Service & Security