CLOUD SECURITY POSTURE MANAGEMENT

Cloud Security Posture Management (CSPM) ทำการระบุและแก้ไขความเสี่ยงในโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์โดยอัตโนมัติ เช่น Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) และ Platform as a Service (PaaS) ผ่านการประเมินความปลอดภัยและการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยอัตโนมัติ เครื่องมือ และบริการ CSPM จะช่วยให้องค์กรมองเห็นความเสี่ยงและแก้ไขความเสี่ยงได้ เพราะองค์กรหลายแห่งเชื่อผิดๆ ว่าผู้ให้บริการโฮสติ้งบนคลาวด์ของตนมีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์หลังจากย้ายไปยังคลาวด์ ซึ่งความเชื่อที่ผิดนี้ส่งผลให้เกิดการละเมิดข้อมูลและความล้มเหลวด้านความปลอดภัยอื่นๆ

CSPM รักษาความปลอดภัยการกำหนดค่าคลาวด์

การกำหนดค่าผิดพลาดเป็นเรื่องปกติและมักไม่คาดคิด เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์สาธารณะสามารถตั้งโปรแกรมได้ผ่าน API การกำหนดค่าที่ไม่ถูกต้อง จึงมีความเสี่ยงอย่างมากต่อองค์กร การจัดการทรัพยากรที่เชื่อมต่อจำนวนมากอย่างผิดพลาด เช่น Kubernetes การทำงานแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ และคอนเทนเนอร์เป็นสาเหตุทั่วไปของการกำหนดค่าที่ผิดพลาด เนื่องจากสภาพแวดล้อมขององค์กรในปัจจุบันมีขนาดใหญ่และซับซ้อน การติดตามและดูแลทรัพยากรและบัญชีหลายหมื่นรายการจึงเป็นเรื่องยาก คลาวด์เซค เอเซีย นำเสนอเครื่องมือและบริการอัจฉริยะ เช่น การติดตามและประเมินนโยบายการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง การติดตามการดำเนินงาน การจัดการการตอบสนองเหตุการณ์ การระบุความเสี่ยง และการจำแนกและจัดรายการสินทรัพย์ในทุกแพลตฟอร์มคลาวด์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการกำหนดค่าที่ผิดพลาดเกิดขึ้น

การแบ่งกลุ่มตามข้อมูลประจำตัวและการป้องกันภัยคุกคามเครือข่าย

การดำเนินการจำเป็นต้องใช้การควบคุมแบบกำหนดเองเพื่อรักษาความปลอดภัยการรับส่งข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันบนคลาวด์ การแบ่งส่วนตามข้อมูลประจำตัวช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบวิธีการสื่อสารของแอปพลิเคชันในขณะเดียวกันก็ป้องกันภัยคุกคามจากการเคลื่อนไหวภายนอกได้ คลาวด์เซค เอเซีย นำเสนอเครื่องมือและบริการอัจฉริยะที่ช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัย ลดความเสี่ยงและใช้ระบบคลาวด์โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครือข่ายหรือกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ เช่น workload identity zero trust workload identity base visibility หรือ enhanced workload defense.

DevSecOps & ออโตเมชั่น

ปรัชญาของ DevSecOps คือการรวมแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยเข้ากับกระบวนการ DevOps โดย เป็นการรวม 2 เป้าหมายที่ขัดแย้งกัน 2 อย่าง ได้แก่ “ความเร็วในการจัดส่ง” และ “รหัสที่ปลอดภัย” ให้เป็นกระบวนการเดียวที่มีประสิทธิภาพใน DevSecOps การทดสอบความปลอดภัยดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทำให้รอบการจัดส่งช้าลง ตามวิธีการแบบลีนที่คล่องตัว ปัญหาด้านความปลอดภัยที่สำคัญได้รับการแก้ไขทันทีที่ตรวจพบและก่อนที่จะกลายเป็นภัยคุกคามหรือถูกบุกรุก คลาวด์เซค เอเซีย นำเสนอเครื่องมือและบริการอัจฉริยะในการผสานระบบการควบคุมเวอร์ชัน การประสานเครื่องมือความปลอดภัย การดูแลจัดการกฎความปลอดภัย และการตรวจจับผลบวกลวง