รู้จักกับคลาวด์เซค เอเซีย

คลาวด์เซค เอเซีย เป็นผู้นำในการให้บริการด้านความปลอดภัยสารสนเทศ และเทคโนโลยีโซลูชัน ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2556 และยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการให้บริการด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของประเทศไทยตลอดมา โดยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านระบบคลาวด์ และนวัตกรรมโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัย

ทีมผู้บริหารของเรานำโดย ดร.วารินทร์ แคร่า ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ที่มากด้วยประสบการณ์การทำงานทั่วเอเชียแปซิฟิคมายาวนานกว่า 20 ปี ร่วมกับคุณกฤษณยศ บูรณะสัมฤทธิ ผู้บริหารระดับสูงผู้คร่ำหวอดในวงการบริหารธุรกิจ

คลาวด์เซค เอเซีย ได้ดูแลและส่งมอบโครงการให้กับลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงธุรกิจการเงิน ธุรกิจโทรคมนาคม และหน่วยงานภาครัฐ

CERTIFICATIONS

ภารกิจของเรา

Cloudsec Asia มุ่งมั่นที่จะให้บริการความปลอดภัยข้อมูลที่มีคุณภาพสูง โดยเราจะให้การแก้ไขปัญหาและลดความเสี่ยงของความปลอดภัยอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้เรายังให้บริการการฝึกอบรมและการให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเรา ภารกิจของเราคือการช่วยให้ลูกค้าของเรารู้เท่าทันภัยไซเบอร์ และสร้างอนาคตของโลกดิจิทัลให้มั่นคงปลอดภัย

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยการเปิดโอกาสให้กับองค์กรปกป้องทรัพยากรสำคัญของพวกเขาอย่างไม่หยุดยั้งและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของพวกเขาได้อย่างมั่นใจ

ค่านิยมองค์กร

เราประสบความสำเร็จในการจัดหานวัตกรรมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ดีที่สุดเพื่อศักยภาพเป็นเลิศ ทั้งหมดนี้เป็นเพราะค่านิยมที่เรายึดถือ ชี้นำเราไปสู่ วิธีที่เราทำงานร่วมกับลูกค้า รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจของเรา

บอร์ดผู้บริหารของคลาวด์เซค เอเซีย

PARTNER

วัฒนธรรมองค์กร

เรามั่นใจ เชื่อใจ และรับฟังทีมงานของเราเพราะความสำเร็จที่เรามีในวันนี้เกิดจากความพยายามและทุ่มเทจากพนักงานทุกคนของเรา แนวทางการทำงานของเราประกอบไปด้วยหลัก 3 ประการ ดังนี้

ประสิทธิภาพ

เราให้ความยืดหยุ่นในแง่ของเวลาและสถานที่ในการทำงานกับพนักงานของเรา ตราบเท่าที่ประสิทธิภาพของงานนั้นยังคงเดิม

การทำงานร่วมกัน

เราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในพลังของการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อประสานจุดแข็ง ความเชี่ยวชาญและความชาญฉลาดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ลูกค้าคือหัวใจสำคัญ

เราให้เกียรติและดูแลลูกค้าด้วยความใส่ใจ เพราะลูกค้าคือคนสำคัญของเราเสมอ

CSA HQ

CAREER

WE’RE HIRING

WE’RE HIRING

NOW !

EVERY COMPANY POSSESSES AND
RUNS ITS BUSINESS ON IT ASSETS,
INCLUDING INFRASTRUCTURE,
APPLICATIONS, NETWORKS,
CLOUD COMPUTING, AND SO ON.