PENETRATION TESTING

การทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing Service)

บริการทดสอบการเจาะระบบ (Pentest) มีจุดประสงค์เพื่อประเมินการป้องกันขององค์กรโดยการจำลองการโจมตีเข้าสู่ระบบเครือข่าย กระบวนการนี้เป็นมาตรการป้องกันที่สำคัญอย่างหนึ่ง โดยการระบุช่องโหว่ที่มีอยู่และวิธีการโจมตีของผู้บุกรุก ทำให้องค์กรมีความมั่นใจในการป้องกันจากช่องโหว่ความปลอดภัยที่รุนแรงที่สุดได้ กระบวนการนี้จะเตรียมความพร้อมให้กับทีมด้านความปลอดภัยด้วยความรู้และเครื่องมือในการต้านการโจมตีของผู้บุกรุกในการรับมือกับการโจมตีครั้งต่อไปได้

คุณภาพของการทดสอบเจาะระบบ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ข้อมูลเชิงลึก ที่คลาวด์เซค เอเซีย ยังให้บริการให้คำปรึกษาหลังจากการจำลองอย่างครบวงจร รายงานโครงการจะอธิบายตำแหน่งของทุกช่องโหว่ที่ตรวจพบพร้อมกับการประเมินความเสี่ยงและการแนะนำวิธีการแก้ไข นอกจากนี้เรายังให้บริการฝึกอบรมแก่ลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการป้องกันที่ถูกต้อง ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญที่สุดในการให้บริการในอุตสาหกรรมไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยข้อมูลและความเข้าใจด้านความปลอดภัยในหลายๆด้าน เช่น เครือข่ายภายใน แอปพลิเคชั่นเว็บและมือถือ รวมถึงพื้นที่เชิงพาณิชย์แบบเฉพาะ เช่น RFID, ATM, EDC และโครงสร้างโทรคมนาคม นอกจากนี้เรายังรับรองในการให้บริการด้านความปลอดภัยของสนามบิน รวมถึงการทดสอบหาช่องโหว่ทั้งด้านกายภาพและไซเบอร์

บริการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing)

  • กำหนดขอบเขตของงานโดยลูกค้า
  • พนักงานองค์กรทุกคนจะได้รับการแจ้งเตือนถึงการทดสอบหาช่องโหว่ที่จะเกิดขึ้น
  • ขอบเขตและกฏเกณฑ์ในการทดสอบระบบมีความชัดเจน
  • มีการทดสอบระบบโดยอิสระ
    เน้นการควบคุมป้องกัน
  • เทคนิคที่ใช้: การวางแผน การสแกน และการแสวงหาช่องโหว่
  • ผลลัพธ์: ช่องโหว่ของระบบจำเพาะ