CLOUD WORKLOAD SECURITY

ความปลอดภัยของเวิร์กโหลดบนคลาวด์

เมื่อบริษัทย้ายโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีและบริการไปยังระบบคลาวด์ (IAAS, PAAS หรือ SAAS) ทั้งฝ่ายผู้ให้บริการและลูกค้าจำเป็นต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยระบบคลาวด์ร่วมกัน โดยผู้ให้บริการระบบคลาวด์มีหน้าที่รับผิดชอบด้านอุปกรณ์ทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ โครงสร้างพื้นฐาน และระบบปฏิบัติการบางส่วนในบริการแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ ส่วนลูกค้าหรือองค์กรที่ใช้ระบบคลาวด์มีหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของข้อมูล การป้องกันข้อมูลสูญหาย การอุดรอยรั่วของระบบปฏิบัติการที่ใช้งานในระบบคลาวด์ของตนเองและความปลอดภัยสำหรับแอปพลิเคชันที่ทำงานบนแพลตฟอร์มคลาวด์ บริการคลาวด์ที่ได้รับการดูแลที่หละหลวม ตั้งค่าไม่เหมาะสม หรือไม่มีความน่าเชื่อถือ จะกลายเป็นต้นตอของข้อมูลที่รั่วไหล รวมไปถึงปัญหาด้านความปลอดภัยอีกนับไม่ถ้วนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

การรับประกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล

องค์กรมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลและแอปพลิเคชันในแพลตฟอร์มคลาวด์ บริการของเราสามารถระบุข้อบกพร่องและช่องว่างในนโยบายความปลอดภัย กระบวนการ และการควบคุมที่มีอยู่ขององค์กร เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยข้อมูล ด้วยการลดความเสี่ยงและประเมินภูมิทัศน์การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่เปลี่ยนแปลงไป บริการนี้จะช่วยในการปกป้องข้อมูลและแอปพลิเคชันขององค์กรบนระบบคลาวด์ สิ่งสำคัญคือต้องใช้การป้องกันความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่เหมาะสม บริการสามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้ดังนี้:

  • การระบุความเสี่ยง การบริหารจัดการ และการลดความเสี่ยง
  • การประเมินความเสี่ยงคือการประเมินระดับการลงทุนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กร หากเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กร

การทดสอบการเจาะระบบคลาวด์ (Penetration Testing for Cloud Environment)

การทดสอบการเจาะระบบ (Pentest) เป็นหนึ่งในบริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ
คลาวด์เซค เอเซีย เราภาคภูมิใจที่ได้ส่งมอบโครงการที่ประสบความสำเร็จมากกว่า 650 โครงการ

ผู้ให้บริการระบบคลาวด์มีหน้าที่รับผิดชอบโครงสร้างพื้นฐาน บริการแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ และ SASS บนโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์สาธารณะ โดยความจริงแล้วการทดสอบเจาะระบบอาจไม่จำเป็นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ แต่จำเป็นสำหรับบางแอปพลิเคชัน เช่น บริการเว็บและแอปพลิเคชันขององค์กร สำหรับการวิเคราะห์เชิงรุกของระบบเพื่อค้นหาจุดอ่อน ข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย หรือช่องโหว่ และดำเนินการจากมุมมองของผู้โจมตี โดยความเชี่ยวชาญพิเศษที่เราให้บริการคือ การทดสอบการเจาะเว็บแอปพลิเคชันและการทดสอบการเจาะแอปพลิเคชันมือถือ บนระบบปฏิบัติการ iOS, Android และ Windows Mobile