IR SERVICE

INCIDENT RESPONSE (IR)

Incident Response (IR) เป็นกระบวนการตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการโจมตีทางไซเบอร์ เช่น การรบกวนวัตถุประสงค์ของระบบ การขโมยข้อมูลประจำตัว หรือการขู่เรียกค่าไถ่ ทุกองค์กรควรปรับเปลี่ยนวิธีการตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์แต่ละครั้งตามลำดับความสำคัญของระบบและบริการขององค์กร

ความสำคัญของ Incident Response

การตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้องค์กรสามารถควบคุมสถานการณ์และมูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ เพื่อลดความเสียหายหลังการถูกโจมตี การตอบสนองทันทีควรเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุด การตอบสนองอย่างรวดเร็วเป็นกุญแจสำคัญสำหรับองค์กรในการควบคุมสถานการณ์และลดมูลค่าการสูญเสียสำหรับองค์กร ปัญหาส่วนใหญ่ที่องค์กรประสบคือการไม่มีอุปกรณ์ การตรวจจับ และบุคลากรที่มีความรู้เพียงพอในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างเหมาะสม

บริการตอบสนองต่อเหตุการณ์บนคลาวด์

ศูนย์ MDR ของคลาวด์เซค เอเซีย พร้อมให้บริการ ปกป้อง และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ทุกประเภท เราให้บริการตอบสนองเหตุการณ์ด้วยศูนย์ตรวจสอบที่มีอุปกรณ์ครบครันซึ่งใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง บริการของเราประกอบด้วย:

  • การบันทึกและการบริหารจัดการเหตุการณ์
  • การวิเคราะห์เหตุการณ์ทันที
  • การแก้ไขและป้องกันเหตุการณ์
  • ปิดเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย
  • การจัดการเหตุการณ์ตั๋ว
  • รายงานและติดตามเหตุการณ์