ทำความรู้จัก White Hat Hacker? แฮกเกอร์สายขาว คืออะไร

แฮกเกอร์หมวกขาว (White Hat Hacker) คือ บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบ เครือข่าย หรือโปรแกรมด้านการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

SEO Team

6 November 2023

เจาะลึกเรื่องเทค Cyber Security คือ?

Cyber security คือ? Cyber security คือ แนวปฏิบัติในการปกป้องคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ระบบที่สำคัญ และข้อมูล จากภัยคุกคามทางดิจิทัลที่อาจเกิดขึ้นได้ ภัยคุกคามทางไซเบอร์อาจรวมถึงการโจมตีด้วยมัลแวร์ การโจมตีแบบฟิชชิง การโจมตีแบบแรนซัมแวร์ การโจมตีแบบ denial-of-service และการโจมตีแบบ zero-day หลายองค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นตัวเลขมหาศาลเพื่อแลกกับข้อมูลที่สูญเสียไปแล้ว รวมทั้งยังสูญเสียความน่าเชื่อถือ ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในทุก ๆ ด้านอย่างแน่นอน Cyber security จึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ความสำคัญของ Cyber security Cyber security มีความสำคัญต่อทุกองค์กรและบุคคล เนื่องจากโลกของเราในปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ข้อมูลและระบบต่างๆ ของเราจึงถูกโจมตีได้ง่ายขึ้น การโจมตีทางไซเบอร์อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อองค์กรและบุคคลได้ เช่น 3 องค์ประกอบหลักของ Cyber security แนวทางปฏิบัติด้าน Cyber security องค์กรสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้าน Cyber security ดังต่อไปนี้ สรุป Cyber security เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เพื่อปกป้องข้อมูลและระบบต่างๆ จากภัยคุกคามทางดิจิทัล […]

Marketing Team

27 September 2023

Blue Team คืออะไร ? ข้อดีของการสร้าง ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันทางไซเบอร์ในองค์กร

Blue Team คืออะไร ? การแบ่งทีมเป็น Red Team และ Blue Team เป็นแนวทางสำคัญที่ได้แนวคิดมาจากการฝึกซ้อมรบทางการทหาร ในโลกของความปลอดภัยทางไซเบอร์ จึงมี เรดทีมและบลูทีมในการปกป้ององค์กรจากการโจมตีและช่วยปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ Red Team มีบทบาทในการโจมตีแบบเชิงรุก การทำงานของพวกเขาคือการสร้างสถานการณ์ที่เหมือนกับการโจมตีจริง เพื่อตรวจหาช่องโหว่และความอ่อนแอในระบบขององค์กร พวกเขาต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อท้าทายความปลอดภัยของระบบอยู่เสมอ Blue Team มีบทบาทในการป้องกันและตอบสนองต่อการโจมตี พวกเขาต้องระบุและตรวจสอบการโจมตีที่เกิดขึ้น รวมถึงป้องกันการเจาะระบบก่อนที่จะเกิดความเสียหาย การเป็น Blue Team คือการรักษาความปลอดภัยในทุกมุมมองด้วยวิธีการป้องกันที่ทันสมัย เรดทีมต้องเรียนรู้เทคนิคการโจมตีใหม่ ๆ และพัฒนาความเชี่ยวชาญในการโจมตีทางไซเบอร์ ในขณะที่บลูทีมต้องเน้นการป้องกันและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของระบบองค์กร หากทีม Red Team และ Blue Team ทำงานร่วมกัน จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เรดทีมเรียนรู้เทคนิคการโจมตีใหม่ ๆ ในขณะที่บลูทีมเน้นการป้องกันและการตอบสนองต่อการโจมตี นี่เป็นการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยขององค์กรจากมุมมองทั้งสองด้าน ในสายอาชีพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ บางครั้งการเป็น Red Team อาจถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและที่ท้าทายและเคลื่อนไหวอยู่ในสายอาชีพ ในภาพยนตร์และสื่อต่าง ๆ แสดงภาพของแฮกเกอร์เป็นคนเก่งและฉลาด […]

Marketing Team

6 July 2023