เจาะลึก Application security คืออะไร สำคัญอย่างไร

Application security

Application security

Application security คือ การรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงกระบวนการและวิธีการต่างๆ ในการปกป้องแอปพลิเคชันจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ แอปพลิเคชันเป็นเป้าหมายหลักของภัยคุกคามทางไซเบอร์ เนื่องจากแอปพลิเคชันมักมีข้อมูลสำคัญ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางธุรกิจ เป็นต้น

Application security ปกป้องภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่แอปพลิเคชันอาจเผชิญ ได้แก่Application security ปกป้องภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่แอปพลิเคชันอาจเผชิญ ได้แก่

 • การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล (Data theft) เช่น การแฮ็คแอปพลิเคชันเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น
 • การฉ้อโกงออนไลน์ (Online fraud) เช่น การหลอกลวงให้โอนเงินหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวผ่านแอปพลิเคชัน
 • การเผยแพร่ข้อมูลเท็จ (Dissemination of false information) เช่น การเผยแพร่ข้อมูลเท็จผ่านแอปพลิเคชันเพื่อสร้างความแตกแยกหรือสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้อื่น
 • การทำลายข้อมูล (Data destruction) เช่น การลบหรือทำลายข้อมูลสำคัญผ่านแอปพลิเคชัน

การวางระบบ Application Security สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่

 1. การออกแบบและการพัฒนา (Design and development) ควรออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันโดยคำนึงถึงความปลอดภัยตั้งแต่ต้น เช่น การใช้รหัสที่ปลอดภัย การใช้มาตรการเข้ารหัส การใช้การตรวจ สอบสิทธิ์และการควบคุมการเข้าถึง เป็นต้น
 2. การทดสอบ (Testing) ควรทดสอบแอปพลิเคชันอย่างละเอียดเพื่อค้นหาช่องโหว่ด้านความปลอดภัย เช่น การทดสอบความปลอดภัยเชิงรุก (Penetration testing)
 3. การปฏิบัติการ (Operation) ควรดำเนินการรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชันอย่างต่อเนื่อง เช่น อัปเดตซอฟต์แวร์อยู่เสมอ ติดตั้งแพตช์ความปลอดภัย เป็นต้น
 4. การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน (Incident response) ควรมีแผนในการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน เช่น แผนในการกู้คืนข้อมูล

องค์กรต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน เพื่อปกป้องข้อมูลและทรัพย์สินทางดิจิทัลขององค์กร

ตัวอย่าง Application Security

Application Security เป็นกระบวนการป้องกันแอปพลิเคชันจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัยต่างๆ ภัยคุกคามเหล่านี้อาจรวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ เช่น การโจมตีแบบ SQL Injection หรือ Cross-site Scripting (XSS) การโจมตีจากช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน (Application Security Vulnerability) หรือความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error)

ตัวอย่าง Application Security สามารถทำได้หลายวิธี เช่น

 • การพัฒนาแอปพลิเคชันอย่างปลอดภัย โดยการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น การใช้เทคนิคการเขียนโค้ดที่ปลอดภัย (Secure Coding Techniques) หรือการทดสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน (Application Security Testing)
 • การปฏิบัติตามนโยบายและข้อบังคับด้านความปลอดภัย ของแอปพลิเคชัน เช่น นโยบายการเข้าถึงข้อมูล (Data Access Policy) หรือนโยบายการอนุญาต (Authorization Policy)
 • การติดตามและตรวจสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจหาและแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น

ตัวอย่าง Application Security ในประเทศไทย

ในประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งได้ให้ความสำคัญกับ Application Security โดยมีการออกแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น

 • แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชันบนคลาวด์ (Cloud Application Security Guidance) หรือแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application Security Guidance)

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Application Security ให้บริการให้คำปรึกษาและบริการด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชันแก่หน่วยงานต่างๆ

ตัวอย่าง Application Security เฉพาะด้าน

นอกจากตัวอย่าง Application Security ทั่วไปข้างต้นแล้ว ยังมีตัวอย่าง Application Security เฉพาะด้าน เช่น

 • Application Security สำหรับแอปพลิเคชันทางการเงิน จะเน้นไปที่การป้องกันข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น
 • Application Security สำหรับแอปพลิเคชันด้านสาธารณสุข จะเน้นไปที่การป้องกันข้อมูลทางการแพทย์ เช่น ประวัติการรักษา ข้อมูลผู้ป่วย เป็นต้น
 • Application Security สำหรับแอปพลิเคชันด้านอุตสาหกรรม จะเน้นไปที่การป้องกันข้อมูลอุตสาหกรรม เช่น ข้อมูลการผลิต ข้อมูลทรัพย์สิน เป็นต้น

การเลือกวิธี Application Security ที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของแอปพลิเคชัน ระดับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ต้องการ งบประมาณ และทรัพยากรที่มีอยู่