เจาะลึก Application security คืออะไร สำคัญอย่างไร

Application security คือ การรักษาความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน ซึ่งรวมถึงกระบวนการและวิธีการต่างๆ ในการปกป้องแอปพลิเคชันจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

SEO Team

17 January 2024

Cyber crime อาชญากรรมทางไซเบอร์ ภัยคุกคามที่ต้องเฝ้าระวัง

Cyber crime (อาชญากรรมทางไซเบอร์) คือ การกระทำความผิดทางกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการก่อให้เกิดความเสียหาย และ/หรือแสวงหาผลกำไร

SEO Team

17 January 2024

ทำความรู้จัก Cyber crime investigation bureau (สำนักสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี)

Cyber crime investigation bureau คือ สำนักสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

SEO Team

17 January 2024

5 การโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) ภัยร้ายที่ใกล้ตัว

ปัจจุบันเป็นยุคทีมีการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack) เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วน การทำธุรกรรมออนไลน์ การใช้โซเชียลมีเดีย และการทำงานจากที่บ้าน ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้น ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์ (cyber attack) มากขึ้น ข้อมูลจาก Kaspersky Lab ระบุว่า ในปี 2022 มีการโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นทั่วโลกมากกว่า 650 ล้านครั้ง คิดเป็นมูลค่าความเสียหายมากกว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นั่นอาจทำให้หลายๆ คนเกิดความหวาดระแวง และไม่มั่นใจในการรักษาข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่อาจโดนกลุ่มคนที่ไม่หวังดีเข้ามาหลอกเอาข้อมูลสำคัญเหล่านั้นไปขายให้กับบุคคลอื่น หรือในเคสที่แย่กว่านั้นคือถูกฝัง มัลแวร์ ต่างๆ สู่อุปกรณ์ของคุณ และสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นได้ ตั้งแต่ระดับบุคคล องค์กร ไปจนถึงหน่วยงานระดับประเทศ เมื่อประเมินจากตัวเลขที่น่าตกใจข้างต้น ลองคิดดูว่าหากเราตัดสินใจผิดพลาด หรือมีความหละหลวมในการใช้งานโลกออนไลน์แม้เพียงนิด อาจสร้างความเสียหายมูลค่ามหาศาล นอกจากจะเสียทรัพย์แล้ว ก็ยังสร้างความเสียหายในด้านชื่อเสียง รวมไปถึงความเชื่อมั่นทั้งต่อตนเอง และองค์กรอีกด้วย 5 การโจมตีทางไซเบอร์ 5 การโจมตีทางไซเบอร์มีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้โจมตี รูปแบบการโจมตีที่พบบ่อย ได้แก่ แม้การโจมตีทางไซเบอร์จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถป้องกันได้ 100% แต่เราสามารถลดความเสี่ยงจากการโจมตีได้ […]

SEO Team

27 September 2023

เจาะลึกเรื่องเทค Cyber Security คือ?

Cyber security คือ? Cyber security คือ แนวปฏิบัติในการปกป้องคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน ระบบที่สำคัญ และข้อมูล จากภัยคุกคามทางดิจิทัลที่อาจเกิดขึ้นได้ ภัยคุกคามทางไซเบอร์อาจรวมถึงการโจมตีด้วยมัลแวร์ การโจมตีแบบฟิชชิง การโจมตีแบบแรนซัมแวร์ การโจมตีแบบ denial-of-service และการโจมตีแบบ zero-day หลายองค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นตัวเลขมหาศาลเพื่อแลกกับข้อมูลที่สูญเสียไปแล้ว รวมทั้งยังสูญเสียความน่าเชื่อถือ ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรในทุก ๆ ด้านอย่างแน่นอน Cyber security จึงมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ความสำคัญของ Cyber security Cyber security มีความสำคัญต่อทุกองค์กรและบุคคล เนื่องจากโลกของเราในปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกันทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ข้อมูลและระบบต่างๆ ของเราจึงถูกโจมตีได้ง่ายขึ้น การโจมตีทางไซเบอร์อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อองค์กรและบุคคลได้ เช่น 3 องค์ประกอบหลักของ Cyber security แนวทางปฏิบัติด้าน Cyber security องค์กรสามารถปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติด้าน Cyber security ดังต่อไปนี้ สรุป Cyber security เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เพื่อปกป้องข้อมูลและระบบต่างๆ จากภัยคุกคามทางดิจิทัล […]

Marketing Team

27 September 2023

Data security และ Information security คืออะไร แตกต่างกันไหม?

Data Security รวมถึง Information Security คือ แนวทางที่มุ่งสร้างความปลอดภัยให้แก่องค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ไม่ให้เกิดอาชญากรรมทางไซเบอร์ ยับยั้งไม่ให้ข้อมูลสำคัญเกิดการรั่วไหลไปถึงมือแฮกเกอร์ ที่อาจนำข้อมูลเหล่านั้นไปเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตต่อไป โดย Data Security และ Information Security มีความเหมือนหรือแตกต่างกันมากขนาดไหน แล้วทำอย่างไรถึงจะสามารถป้องกันการรั่วไหลของทั้งข้อมูลที่เป็น Data และ Information ได้ วันนี้ Cloudsec Asia จะพาทุกคนไปรู้จัก 2 มาตรการนี้ให้มากขึ้น Data Security คือ? Data Security คือ ความปลอดภัยของข้อมูล เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ปกป้องข้อมูลดิจิทัลจากการเข้าถึงหรือการทุจริตจากผู้ไม่หวังดีที่ต้องการนำข้อมูลสำคัญไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยสามารถแบ่งประเภทมาตรการการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สำคัญ เช่น Information Security คือ? Information Security คือ ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ เป็นมาตรการหรือกลยุทธ์ที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลสารสนเทศเกิดการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ป้องกันการเข้าถึงเพื่อดัดแปลง เปิดเผย หรือทำลายข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ขององค์กร โดย Information Security […]

SEO Team

7 September 2023

How can cybersecurity services help with digital transformation?

In the ever-evolving landscape of technology, businesses in Thailand are undergoing a profound shift known as digital transformation. This process involves integrating digital technologies into various aspects of a business to fundamentally change how it operates and delivers value to customers. While digital transformation holds the promise of increased efficiency, improved customer experiences, and new […]

Marketing Team

4 September 2023

Blue Team คืออะไร ? ข้อดีของการสร้าง ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันทางไซเบอร์ในองค์กร

Blue Team คืออะไร ? การแบ่งทีมเป็น Red Team และ Blue Team เป็นแนวทางสำคัญที่ได้แนวคิดมาจากการฝึกซ้อมรบทางการทหาร ในโลกของความปลอดภัยทางไซเบอร์ จึงมี เรดทีมและบลูทีมในการปกป้ององค์กรจากการโจมตีและช่วยปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ Red Team มีบทบาทในการโจมตีแบบเชิงรุก การทำงานของพวกเขาคือการสร้างสถานการณ์ที่เหมือนกับการโจมตีจริง เพื่อตรวจหาช่องโหว่และความอ่อนแอในระบบขององค์กร พวกเขาต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อท้าทายความปลอดภัยของระบบอยู่เสมอ Blue Team มีบทบาทในการป้องกันและตอบสนองต่อการโจมตี พวกเขาต้องระบุและตรวจสอบการโจมตีที่เกิดขึ้น รวมถึงป้องกันการเจาะระบบก่อนที่จะเกิดความเสียหาย การเป็น Blue Team คือการรักษาความปลอดภัยในทุกมุมมองด้วยวิธีการป้องกันที่ทันสมัย เรดทีมต้องเรียนรู้เทคนิคการโจมตีใหม่ ๆ และพัฒนาความเชี่ยวชาญในการโจมตีทางไซเบอร์ ในขณะที่บลูทีมต้องเน้นการป้องกันและการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของระบบองค์กร หากทีม Red Team และ Blue Team ทำงานร่วมกัน จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เรดทีมเรียนรู้เทคนิคการโจมตีใหม่ ๆ ในขณะที่บลูทีมเน้นการป้องกันและการตอบสนองต่อการโจมตี นี่เป็นการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยขององค์กรจากมุมมองทั้งสองด้าน ในสายอาชีพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ บางครั้งการเป็น Red Team อาจถูกมองว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและที่ท้าทายและเคลื่อนไหวอยู่ในสายอาชีพ ในภาพยนตร์และสื่อต่าง ๆ แสดงภาพของแฮกเกอร์เป็นคนเก่งและฉลาด […]

Marketing Team

6 July 2023

HOAX ภัยร้ายบน Notification Facebook

HOAX คืออะไร การกลับมาระบาดอีกครั้งของมัลแวร์ในคราบของการแท็กโพสต์ทางเฟสบุ๊ก ซึ่งมีรูปแบบเป็นการแท็กเพื่อนคราวละมาก ๆ และมีข้อความในแนวชวนตื่นตระหนก, ข่าวร้าย, หรือเชิญชวนเพื่อหลอกให้คลิกลิงก์ที่คนร้ายได้แนบมา หากมีเหยื่อหลงเชื่อกดลิงก์ดังกล่าวก็จะทำให้บัญชีเฟซบุ๊กของเหยื่ออาจไม่ปลอดภัยอีกต่อไปมัลแวร์ดังกล่าวถูกเรียกว่า Virus Hoax หรือไวรัสข่าวปลอม โดยเมื่อเหยื่อติดไวรัสจากการคลิกลิงก์ไปแล้วก็จะทำให้เหยื่อกลายเป็นผู้กระจายไวรัสนี้ผ่านการแท็กเพื่อน ๆ ในโพสต์ โดยตัวไวรัสมีรูปแบบการทำงานเหมือนกับเว็บฟิชชิ่ง (Phishing) เป็นหน้าล็อกอินเพื่อหลอกให้เหยื่อกรอกอีเมลและรหัสผ่านบัญชี ซึ่งเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวของตนลงไป วิธีสังเกตุการคุกคามของ HOAX แบบเบื้องต้น เป็นเพื่อนที่อาจสนิทแต่ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวร่วมกันในชีวิตจริง ณ ขณะนั้นแท็กมา มีคนถูกแท็กร่วมอยู่ในโพสต์เป็นจำนวนมาก ข้อความภายในโพสกล่าวถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ดูแล้วไม่มีความเคลื่อนไหวอื่นที่ทำให้เหตุการณ์น่าเชื่อถือ ชี้ชวนให้กดเข้าไปในลิงก์ทันที โดยไม่มีการอ้างอิงข้อมูลที่เชื่อถือได้จริง รูปภาพที่แนบมาในเหตุการณ์ไม่มีปัจจัยที่ดูคุ้นเคยหรือเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่กล่าวอ้างอย่างชัดเจนหากมีเพื่อนแท็กโพสต์ลักษณะดังกล่าวมาทางเราแนะนำว่าไม่ต้องสนใจหรืออาจจะนำแท็กออกก็ได้ แต่สำหรับผู้ที่เผลอกดลิงก์ไปแล้ว ต้องรีบเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีของท่านโดยเร็วที่สุด เรียนรู้ความหมายของ HOAX เพิ่มเติมได้ที่นี่ ปกป้ององค์กรของท่านจากการโจมตีทางไซเบอร์ติดต่อเรา Cloudsec Asiaผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของเอเชียแปซิฟิกTel.+66 2117 9668www.cloudsecasia.com #cybersecurity#cybersecurityisamust#cloudsecasia

Marketing Team

14 June 2021

Cyber Security คืออะไร? มาทำความรู้จักให้ลึกซึ้งมากขึ้น

Cyber Security คือ การนำเทคโนโลยี กระบวนการ และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกออกแบบโดยเฉพาะมาใช้เพื่อปกป้องเครือข่าย (network Security), อุปกรณ์, โปรแกรม และข้อมูลขององค์กรจากการถูกโจมตีเพื่อสร้างความเสียหาย และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยแนวทางของ Cyber Security มีทั้งหมด 7 อย่าง Network Security การรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย (Network Security) คือ การวางแนวทางการป้องกันการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานภายในโดยไม่ได้รับอนุญาต อาทิ การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับรหัสผ่าน, การเปิดใช้งาน Firewall, การเข้ารหัสข้อมูล และการติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อป้องกันไวรัส Application Security การรักษาความปลอดภัยในแอปพลิเคชัน (Application Security) คือ การอัปเดตเวอร์ชันและทดสอบแอปพลิเคชันเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากภัยคุกคามอยู่เสมอ Information Security and Data Security การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและข้อมูล (Information and Data Security) คือ การวางแนวทางป้องกันความปลอดภัยของเครือข่ายส่วนตัว พร้อมทั้งจัดหาแนวทางการจัดเก็บและปกป้องข้อมูลของทางบริษัทและคู่ค้า Cloud Security Endpoint […]

Marketing Team

10 June 2021

Tools and Techniques to Investigate the Ownership of Websites

Discover tools & techniques to investigate website ownership. Uncover hidden info behind websites, from domain WHOIS to IP analysis. Websites are designed to show information to the public as their owners want; however, there is plenty of hidden technical information behind their fancy design. There are many reasons to investigate the ownership of websites. For instance, […]

Marketing Team

1 March 2021
1 2