ทำความรู้จัก Cyber crime investigation bureau (สำนักสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี)

Cyber crime investigation bureau

Cyber crime investigation bureau

Cyber crime investigation bureau คือ สำนักสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) เป็นหน่วยงานหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งรวมถึงคดีอาชญากรรมที่กระทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น คดีการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล คดีการฉ้อโกงออนไลน์ คดีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ คดีการเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร และคดีการก่อการร้ายทางไซเบอร์

สอท. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

Cyber crime investigation bureau สอท. มีภารกิจหลัก

  • สืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
  • ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
  • ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

Cyber crime investigation bureau มีโครงสร้างแบ่งออกเป็น 5 กองบังคับการ ได้แก่

  1. กองบังคับการการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยี
  2. กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  3. กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  4. กองบังคับการการปฏิบัติการพิเศษ
  5. กองบังคับการอาสาสมัครตำรวจไซเบอร์

Cyber crime investigation bureau สอท. มีเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า 1,000 นาย ที่ได้รับการฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สอท. มุ่งมั่นที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบนโลกไซเบอร์

Cyber crime investigation bureau สอท. มีบทบาทสำคัญในการปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ สอท. ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง และสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้เป็นจำนวนมาก สอท. ยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต